Wij stellen aan u voor: het bestuur 2016/2017.

Heb je vragen aan het bestuur? Stuur dan een mail naar bestuur@lsbo.net.

Voorzitter – Monica de Paus

Secretaris/Penningmeester – Amy Vervoorn