De commissies worden onderverdeeld naar portefeuille. De commissies denken mee en ondersteunen het bestuurslid dat is belast met de desbetreffende portefeuille. De LSBo heeft twee commissies:

Leiden Legal Team
PR-commissie

Onderliggende pagina's