De kascommissie houdt zich bezig met het controleren van de financiën van de vereniging. De commissie krijgt inzicht in alle financiële stukken en bekijkt of alles op de juiste manier is afgehandeld.

De Kascommissie 2014-2015 bestaat uit de volgende personen:

Joep Rovers
Wilmer Smook
Vicky van Loe

Onderliggende pagina's