De LSBo komt op voor de belangen van studenten die in Leiden wonen

Huisvesting is een cruciaal onderdeel van het studentenleven. Het biedt studenten de kans om zelfstandig te wonen in de stad waar zij studeren.

Leidse studenten die in Leiden een kamer huren moeten natuurlijk wel bij iemand terecht kunnen voor al hun vragen. Voor DUWO is er de BRES – voor de rest de LSBo. Door in gesprek te gaan met verschillende partijen, zoals de gemeente, probeert de LSBo te zorgen voor voldoende, kwalitatieve en betaalbare woonruimte voor studenten.

Studenten kunnen soms in vervelende situaties terecht komen. Er zijn bijvoorbeeld nog steeds huisjesmelkers actief op de woningmarkt en veel studenten zijn niet bekend met de rechten die zij hebben. Mocht je problemen hebben op het gebied van huisvesting, kun je bij ons aankloppen. De LSBo probeert studenten te informeren en indien nodig naar de juiste instanties te verwijzen.

Heb jij een vraag over jouw woonruimte? Mail deze naar bestuur@lsbo.net.