De Leidse Studenten Belangenorganisatie is de belangenbehartiger van alle studenten van de Universiteit Leiden, de Hogeschool Leiden of de Webster University Leiden Campus. Als belangenbehartiger is de LSBo onder andere actief op de terreinen:

– Juridische dienstverlening;
– Onderwijs;
– Huisvesting;
– internationalisering.

Regelmatig zit de LSBo met overheden, huisvesters en onderwijsinstellingen om de tafel om zaken die alle studenten aangaan te bespreken. Daarnaast worden er jaarlijks debatten georganiseerd waarbij de student met verschillende partijen kan discussiëren over bovenstaande speerpunten. De LSBo helpt mee bij de organisatie hiervan. In de toekomst zal de LSBo ook zelf dergelijke evenementen organiseren.

Via de LSVb oefent de LSBo tevens invloed uit op onderwerpen die op landelijk niveau ter sprake komen, zoals afschaffing van de studiefinanciering.

Wil je het werk van de LSBo steunen? Word dan lid. Het is tevens mogelijk om actief te worden in één van de commissies. Zie hiervoor de vacature pagina.