De Raad van Advies (RvA) adviseert het bestuur omtrent interne aangelegenheden, gericht op continuïteit en op verbetering van de positie van de vereniging naar buiten. De RvA bestaat op dit moment uit drie personen. De leden van de RvA worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering op voorstel van het bestuur. De RvA 2014-2015 van de LSBo bestaat uit de volgende personen:

Mathilde Koetsier
Ton Rovers
Cheyen Bannenberg